utefog
utefog

Fogmassa utomhus? Utefog!

Utefog kallas fogmassa som lämpar sig att använda utomhus. Fogmassa är ett material som används för att fylla och täta fogar. Fogmassan används ofta för att laga mindre hål och skador, som till exempel hål efter skruvar och spikar. Utefog används främst kring dörrar och fönster och mellan fasadelement och vid rörgenomgångar.

HUR SKA JAG VÄLJA UTEFOG? 

Att välja rätt fogmassa är viktigt om din fog ska vara hållbar och få rätt funktion. Olika fogmassor kan skilja sig mycket från varandra i funktion och för att du ska kunna välja rätt måste du veta vilka krav du har på fogmassan att uppfylla.

Den första uppdelningen man gör på fogmassor är att man skiljer mellan elastiska och plastiska fogmassor samt om det är en innefog eller utefog. Elastisk fog är som namnet anger, en mer elastisk fog medan den plastiska fogmassan bibehåller sina plastiska egenskaper. Silikonfogen är exempel på en elastisk fog, som fäster mot de flesta material och ger en permanent och vattentät fog som dock inte låter sig övermålas.

När du ska välja vilken utefog du ska köpa så gäller det också att veta om fogen kommer att bli utsatt för påfrestningar och om själva springan som ska fogas samman reagerar på klimatskiftningar. Om det material som ska fogas samman reagerar, det vill säga förändrar sig, beroende på temperaturskillnader, så måste massan som sitter mellan kunna vara följsam. Du behöver även ta hänsyn till fogmassans elasticitet och fogens bredd. 

Det är också viktigt att ta reda på om utefogen fäster ordentligt mot de material som du ska foga samman. Vissa fogtyper ”biter” nämligen inte mot metall, andra häftar dåligt mot trä och så vidare. Man mäter fogmassans följsamhet i procent. Ju högre procenttal, desto större elasticitet. 

Om fogen är mer än 20 mm bred eller har stor rörelse bör du välja bland elastiska fogmassor. De flesta fogmassor är känsliga för kyla, men det finns undantag. Man bör därför alltid förvara fogmassa i rumstemperatur eller enligt anvisning på förpackningen. Det är också viktigt att inte foga när det är för kallt. Då kan en del av fogmassans egenskaper försämras eller försvinna.

Så, beroende på om du ska foga utrymmet mellan arbetsbänken och väggen i uteköket, eller om du ska foga kring dina fönster eller din ytterdörr - så är det olika sorts fog du bör välja.

Känner du dig osäker att välja, kontakta personalen i närmsta butik, så är de tacksamma för att få hjälpa till!

HUR FOGAR JAG?

Nu har du förhoppningsvis valt den fogmassa som lämpar sig som utefog och för materialen du ska foga samman. Att foga är inte alltid så enkelt, och om du har otur kan du till och med spräcka sönder utrymmet som ska tätas. Därför rekommenderar vi att du börjar med att läsa bruksanvisningen. Efter du läst den ser du till att alla ytor är rena och torra.

När ytorna är rengjorda och torkade så applicerar du helt enkelt fogen med fogpistolen. Fogytan kan du släta till med en pinne, en gummispackel, en palettkniv eller ett finger som är fuktat med tvålvatten. I bruksanvisningen hittar du även information om hur lång tid härdningen av utefogen tar. Vissa fogar är genomhärdade efter några timmar medan andra tar flera veckor på sig. Trots lång efterhärdning kan man ibland täckmåla fogen med utomhusfärg redan efter något dygn. 

LYCKA TILL!